Abonnementsvilkår

Som abonnent på Drangedalsposten har du tilgang på alt vårt innhold i elektronisk utgave (eAvis) og på vår nettavis. Papiravisa blir levert 1 gang pr. uke, i 2019 kommer papiravisa ut på torsdager med mindre du har valgt et digitalt abonnement. Du får også tilgang til vårt elektroniske arkiv. For å få tilgang til alt innhold digitalt fra Drangedalsposten må du registrere deg som digital brukar på drangedalsposten.no. Du gjør det ved å fylle inn dine personlige opplysninger og velge ditt brukernavn og passord. Gjennom Drangedalsposten sin Min side kan du administrere abonnementet ditt.

Vilkårene gjelder for både privat- og bedriftskunder. Transaksjonen blir gjort med: Drangedalsposten AS

Drangedalsveien 3301,3750 Drangedal
Tlf. 35 99 69 90
Foretaksreg: NO 980 627 942 MVA
E-post: post@drangedalsposten.no
www.drangedalsposten.no
Bankkontonummer abonnement: 2635.07.19902

Betaling skjer ved bruk av Visa og Mastercard på nettsiden.

Abonnement

Abonnementet betales forskuddsvis og er aktivt inntil det blir sagt opp. Ved slutten av en abonnementsperiode vil abonnementet automatisk bli forlenget med en periode med tilsvarende lengde som den forrige.
Abonnementet skal betales i henhold til forfallsdatoen på fakturaen. Ved for sen betaling blir det lagt til den til enhver tid gjeldende lovbestemte forsinkelsesrenter.

Ved oppsigelse går abonnementet ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornyet. Resterende beløp blir ikke refundert.
Ved manglende betaling blir avisleveringen og den digitale tilgangen stoppet.

Du kan velge å stoppe papiravisleveringen i en periode uten at det påvirker abonnementsprisen eller ditt digitale abonnement.
Kampanjer kan bare benyttes av abonnenter/husstander som har vært passive i minimum 3 måneder.
Angrerettloven gjelder.

Abonnementet kan sies opp når som helst, men blir ikke stoppet før forhåndsbetalt periode er ute. Abonnementet kan sies opp pr e-post til post@drangedalsposten.no, eller ved å ringe tlf. 35 99 69 90

Priser

Abonnementsprisen er lik, uavhengig om det er betalt pr måned eller helårlig. Levering i Norge er gratis. For levering av papiravis i utlandet beregner vi Postens portotillegg.
Ønsker du faktura i posten kommer det ei gebyr på kr 50,- pr faktura. Ved betaling med Avtalegiro, E-faktura eller kredittkort blir det ingen gebyr. Opprettelse av AvtaleGiro gjr du i nettbanken din. E-faktura/Avtalegiro som ikke blir betalt innen fristen, får purring med et administrasjonsgebyr på papir.

Drangedalsposten har rett til å endre prisen på det løpende abonnementet når som helst. De nye prisene blir kunngjort i avisa og på nettsiden, senest 14 dager før de blir gjeldende.
Dersom innbetaling ikke skjer, har Drangedalsposten rett til å stenge tilgangen og stoppe avisleveringen med umiddelbar virkning.

Levering

Distribusjon av avisen blir gjort av Posten og andre samarbeidspartnere og deres leveringstider blir derfor gjeldene. eAvisen er tilgjengelig fra kl. 06.00. Enkelte sider kan unntaksvis avvike fra den trykte versjonen. Temabilag vil bare være tilgjengelig dersom de er utgitt av Drangedalsposten. Innstikk med andre utgivere vil derfor ikke være tilgjengelig. Dersom levering blir hindra av langvarige tekniske problemer, streiker, lockout eller force majeure i mer enn to dagers varighet, blir dette godtgjort med tilsvarende forlenging av abonnementet. Dersom årsaken til manglende tilgang er knytta til brukeren sin egen internettilgang eller problem med brukeren sitt datautstyr/software, blir det ikke godtgjort.

Ved endring av leveringsadresse må Drangedalsposten kontaktes seinest tre virkedager før endringa skal tre i kraft. I ferier tilbyr vi gratis flytting av avisa til leveringssted i Norge. Papiravisa kan omadresseres i inntil 8 uker eller vi kan oppbevare avisene for henting hos Drangedalsposten. Du kan selv registrere endringen din på nettsiden MinSide.drangedalsposten.no

Rettigheter

Som abonnent på Drangedalsposten har du tilgang til alt materiale, herunder tekster, artikler, nyheter, foto og video, grafikk og anna som er publisert av Drangedalsposten. Du kan laste ned og/eller skrive ut en enkel kopi av materialet kun til ditt eget bruk. Avfotografering, nedlasting eller kopiering med sikte på gjenbruk er ikke tillatt.

Familieabonnement

Den juridiske eieren av abonnementet er den som har tegnet det. Abonnenten kan gi digital tilgang til 1 annen person i sin husstand. Administrasjon av dette gir en under Min Side på drangedalsposten.no. Brukernavn og passord til Drangedalsposten sine digitale tjenester må ikke deles med andre enn medlemmer av abonnenten sin husstand og oppholds- adresse. Dersom abonnenten deler brukernavn og passord med andre, eller på annen måte misbruker Drangedalsposten sine tjenester, har Drangedalsposten rett til straks å stenge abonnenten sin tilgang til disse tjenestene og stoppe avisleveringen uten refusjon av innbetalt abonnementsbetaling.

Endring av vilkår

Abonnementsvilkårene kan bli endret, og de til enhver tid gjeldende vilkår er oppdatert på www.drangedalsposten.no

Aksept av vilkår
Ved godkjenning av vilkårene, gir du oss samtidig tillatelse til å kommunisere med deg pr epost og mobiltelefon.